Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Online 20
Visitor 1 0 7 9 2 2

CỘNG ĐỒNG Y TẾ TƯ NHÂN

Phát triển mô hình mới trong các cơ sở khám, chữa bệnh

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân, ngoài các bệnh viện công lập (nhà nước), các bệnh viện tư nhân hiện đã và đang hình thành thêm một số mô hình phối hợp công - tư tham gia hoạt động khám, chữa bệnh. Các mô hình mới đó là bệnh viện hoặc trường đại học y dược tự huy động vốn hoặc liên doanh, liên kết để xây mới cơ sở trong khuôn viên đất hiện có; liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư để xây dựng cơ sở ở ngoài khuôn viên đất hiện có của đơn vị; liên doanh, liên kết với bệnh viện tư đã đầu tư hoàn chỉnh. Việc hình thành các mô hình mới đó bước đầu đạt hiệu quả tích cực góp phần làm tăng quy mô, tăng số giường bệnh cũng như giảm bớt sự quá tải trong hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh.
Tuy vậy, các mô hình mới chưa có quy định rõ về phương thức quản lý, phương thức đầu tư cho nên còn nhiều lúng túng trong phát triển. Những quy định về huy động vốn, vay vốn để làm vốn góp của các bệnh viện công còn nhiều vướng mắc, chưa có cơ chế thí điểm; việc xác định "thương hiệu" cũng chưa có hướng dẫn cụ thể. Thực tế cho thấy, có một số bệnh viện được đầu tư khá khang trang nhưng hoạt động kém hiệu quả, ít thu hút được người bệnh, do các nhà đầu tư không phải là bệnh viện công, bệnh viện không có "thương hiệu", thiếu đội ngũ cán bộ y tế có trình độ cao. Yếu tố con người quyết định chất lượng, uy tín và sức hút của cơ sở khám, chữa bệnh, nhưng các cơ chế hiện hành chưa cho phép công chức, viên chức của cơ sở y tế, cơ sở đào tạo công lập được làm việc ở cơ sở y tế tư nhân trong giờ hành chính... Xuất phát từ thực tiễn đó, cần có những cơ chế quản lý phù hợp để tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho các mô hình y tế mới phát triển, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.
Việc phối hợp giữa các bệnh viện công lập và tư nhân là cần thiết nhưng cần được nghiên cứu, thực hiện trên nguyên tắc đặt lợi ích của người bệnh lên hàng đầu. Phối hợp là tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi; mang lại chất lượng phục vụ tốt nhất cho người bệnh; công khai minh bạch trong cơ chế phối hợp; đồng thuận chia sẻ trách nhiệm, nguồn lực và hợp tác trong khuôn khổ pháp luật. Khi phối hợp công - tư cần bảo đảm việc bệnh viện có trách nhiệm chính trong hoạt động chuyên môn thường xuyên của mình. Việc chia sẻ nhân lực là cần thiết và ngành y tế cũng mong muốn san sẻ người giỏi, người nòng cốt để đào tạo nâng cao nhân lực cho những cơ sở mới.
Bộ Y tế vừa trình Chính phủ một số mô hình và cơ chế, chính sách để đổi mới cơ chế quản lý bệnh viện, phát triển cơ sở khám, chữa bệnh chất lượng cao. Bộ cũng đang đề nghị chuyển một số bệnh viện chuyên khoa có điều kiện xã hội hóa cao sang mô hình doanh nghiệp công ích, tức là cung cấp dịch vụ công nhưng không vì mục đích lợi nhuận. Về những đề xuất của Bộ Y tế, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết chuyên đề để tổ chức thực hiện. Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý các cơ sở y tế xã hội hóa được xây dựng theo mô hình hợp tác công - tư, mô hình doanh nghiệp bệnh viện là để phục vụ chữa bệnh theo yêu cầu, phục vụ người bệnh có khả năng chi trả. Riêng người nghèo, đối tượng chính sách sẽ do Nhà nước bảo đảm chữa bệnh thông qua bảo hiểm y tế.
TRUNG HIẾU
Theo nhandan.com.vn

Sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm, đồng thời nghiên cứu tình hình các phòng khám trên địa bàn TP.HCM, lần đầu tiên tại Việt Nam, các chuyên gia của ATEM đã xây dựng một chương trình đào đạo nhằm giúp các nhà đầu tư, bác sĩ, cán bộ quản lý có kiến thức, kỹ năng để hoạch định và quản lý thành công một dự án y tế quy mô nhỏ. Khi dấn thân trên đường lập nghiệp, các nhà sáng lập, các chủ đầu tư và ban quản trị dự án nên có lời giải cho các câu hỏi sau đây:
1. Dự án bắt đầu như thế nào?
2. Làm thế nào để hoạch định một chiến lược đúng?
3. Chọn mô hình hoạt động nào phù hợp với nội lực và thích ứng với môi trưởng cạnh tranh và luôn biến động?
4. Xác định khách hàng, doanh thu và chi phí, tài chínhư thế nào?
5. Nhân lực ban đầu cho dự án, pháp nhân, thẩm định dự án tiến hành như thế nào?
6. Thuyết trình dự án, cách kêu gọi đầu tư và tiếp cận các nguồn vốn?
7. Những việc cần làm và quản lý tiến độ như thế nào?
Đặc biệt, cuối khóa, mỗi thành viên trình một dự án, dự án sẽ được hội đồng  phản biện tính khả thi. Sau khóa học, ATEM CARENET có các chương trình tư vấn cho các thành viên có nhu cầu.

Các đối tác của ATEM

  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem