Liên kết

Khóa học mới nhất

Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Online 23
Visitor 1 0 7 9 2 2

TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN BỆNH VIỆN

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN VỀ PHƯƠNG DIỆN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

MÔ TẢ SẢN PHẨM
Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp: doanh thu, chi phí và lợi nhuận
ĐIỂM NỔI BẬT
Đánh giá sự phù hợp của bảng giá, cơ cấu dịch vụ - kỹ thuật, sức chi trả của bệnh nhân, lương và thu nhập, các loại chi phí. Đánh giá hiệu quả của khoa/phòng tương quan với hiệu quả hoạt động của toàn bệnh viện.
Đặc biệt, Vietnam CareNet giúp bệnh viện xác định các chỉ số hiệu suất cốt yếu trong hoạt động của bệnh viện về phương diện tài chính – kế toán.

MỤC ĐÍCH
Bảo tồn và gia tăng giá trị bệnh viện, duy trì nguồn nhân lực hiệu quả.
LỰA CHỌN MỨC ĐỘ TƯ VẤN
Tư vấn tổng quan theo khung thiết kế của CareNet.
Từng phần: gói công việc trong danh mục tư vấn theo yêu cầu của bệnh viện, phòng khám.
Toàn diện: CareNet tư vấn toàn diện tài chính thực tế tại bệnh viện, phòng khám.
NỘI DUNG
Nguồn thu: phân tích và đánh giá số lượng bệnh nhân, viện phí.
Chi phí, đặc biệt về chính sách lương, quy chế lương, quỹ lương và cơ cấu thu nhập theo doanh thu.
Lợi nhuận: Phân tích chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính – kế toán bệnh viện, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp tối ưu cho bệnh viện
THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ
Thỏa thuận tùy theo gói tư vấn
Để biết rõ chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Nhóm Tư vấn  ATEM CareNet
Trung Tâm Phát Triển Khoa Hoc Quản Lý và Công Nghệ Ứng Dụng (ATEM)
Phòng B003 - 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Q.7, TP.HCM

Hotline: 0919 86 33 39 (Mr Tuấn)  

(028 377 60 654)
Email: atem@tdtu.edu.vn  
Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật trên website www.atem.tdtu.edu.vn

và https://www.facebook.com/atem.tdtu

Các đối tác của ATEM