Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Online 73
Visitor 1 0 7 9 2 2

Tài liệu tham khảo

Quy trình tư vấn chất lượng bệnh viện

Bước 1: Thỏa thuận thực hiện dự án và đưa ra kế hoạch tổng quan
Bước 2: Đánh giá hiện trạng
Bước 3: Báo cáo và đề xuất
Bước 4: Xác định lại nhu cầu
Bước 5: Kế hoạch hành động và hợp đồng chính thức
Bước 6: Thực hiện kế hoạch
- Xây dựng hệ thống
- Xây dựng các hạng mục của hệ thống
Bước 7: Hoạt động thử nghiệm và điều chỉnh
Bước 8: Huấn luyện người sử dụng
Bước 9: Đánh giá vận hành
Bước 10: Nghiệm thu
Bước 11: Quyết toán và thanh lý hợp đồng
Bước 12: Cập nhật sự thay đổi và điều chỉnh
Để biết rõ chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Nhóm Tư vấn Vietnam CareNet
Tel: 0908568057 - 0969.37.58.17; Email: carenetvn@gmail.com
Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm

Các đối tác của ATEM

  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem