Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Online 38
Visitor 1 0 7 9 2 2

BẢN TIN MỚI NHẤT

Hội nghị triển khai một số thông tư khám bệnh, chữa bệnh ban hành năm 2014

                  PGS. TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh
Vừa qua, tại Hà Nội (19/12/2014) và TP. Hồ Chí Minh (23/12/2014), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện một số thông tư khám bệnh, chữa bệnh ban hành năm 2014: Thông tư số 14/2014/TT-BYT Quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 18/2014/TT-BYT về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám, bệnh, chữa bệnh công lập; Thông tư số 16/2014/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về bác sỹ gia đình và phòng khám bác sỹ gia đình. PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã chủ trì Hội nghị. Đại diện các sở Y tế, các BV trung ương, BVĐK các tỉnh và các BV chuyên khoa… đã tham dự hội nghị.

Theo Thông tư 14/2014/TT-BYT quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người bệnh được chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên khi bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, trước khi chuyển tuyến, người bệnh phải được hội chẩn và có chỉ định chuyển tuyến (trừ phòng khám và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 4). Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới phù hợp khi người bệnh đã được chẩn đoán, được điều trị qua giai đoạn cấp cứu, xác định tình trạng bệnh đã thuyên giảm, có thể tiếp tục điều trị ở tuyến dưới. Đối với việc chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến, người bệnh được chuyển khi bệnh không phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở KBCB đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan cơ sở KBCB không đủ điểu kiện chẩn đoán và điều trị; bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở KBCB cùng tuyến dự kiến chuyển đến đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt. Thông tư cũng đã quy định rất cụ thể đối với việc chuyển tuyến giữa các cơ sở KBCB trên các địa bàn giáp ranh để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho người bệnh…
Theo Thông tư 18/2014/TT-BYT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTG ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở KBCB, đã hướng dẫn quy trình chế độ luân phiên có thời hạnh đối với người hành nghề và thẩm quyền cử người hành nghề đi luân phiên có thời hạn, cách tính thời gian đi luân phiên, xác nhận hoàn thành chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề. Về tuyến trong chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề quy định trong thông tư này là tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở KBCB. Việc luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề được thực hiện từ tuyến trên xuống tuyến dưới. Trường hợp luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề từ vùng có điều kiện kinh tế- xã hội không khó khăn đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì được thực hiện trong cùng tuyến…
Về triển khai thực hiện Thông tư 16/2014/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về bác sỹ gia đình và phòng khám bác sỹ gia đình tại 08 tỉnh, thành phố trung ương bao gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Tiền Giang và những cá nhân, tổ chức ở địa phương khác nếu có đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động phòng khám BSGĐ. BSGĐ hoạt động trên nguyên tắc chăm sóc sức khỏe liên tục, toàn diện, lồng ghép, phối hợp, dự phòng hướng tới gia đình và cộng đồng. Về hình thức tổ chức phòng khám bác sỹ gia đình, có các hình thức phòng khám BSGĐ tư nhân độc lập, phòng khám BSGĐ thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc bệnh viện đa khoa tư nhân, phòng khám BSGĐ thuộc khoa khám bệnh của BVĐK nhà nước, trạm y tế xã có lồng ghép, bổ sung nhiệm vụ của phòng khám BSGĐ…
PV - CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH

Các đối tác của ATEM

  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem