Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Online 62
Visitor 1 0 7 9 2 2

CỘNG ĐỒNG Y TẾ TƯ NHÂN

Chất lượng bệnh viện phụ thuộc người đứng đầu

Ngày 3/12/2013, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT. Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện có 5 phần với 83 tiêu chí, hơn 1.500 tiểu mục. Sau một thời gian thực hiện, Bộ tiêu chí được đông đảo các cơ sở y tế trong và ngoài công lập, y tế ngành thực hiện, góp phần từng bước cải tiến chất lượng dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh tại các bệnh viện.
Bộ tiêu chí hướng đến người bệnh
PGS.TS. Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, các bệnh viện cần xác định rõ mục đích lớn nhất của việc đánh giá tiêu chí chất lượng là để giúp bệnh viện tự nhìn nhận những vấn đề còn yếu trong quản lý chất lượng, xác định các vấn đề ưu tiên cần cải tiến. Vì vậy, việc tự đánh giá phải bảo đảm tính khách quan, trung thực, không chạy theo thành tích. Theo PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Bộ tiêu chí không chỉ là thước đo chất lượng của các bệnh viện mà còn là thước đo năng lực quản lý, điều hành của giám đốc các bệnh viện. Bộ tiêu chí đưa ra không để các bệnh viện đạt ngay kết quả tối đa mà nhằm giúp các bệnh viện không ngừng hoàn thiện và vươn lên để có chất lượng tốt nhất phục vụ người bệnh.
Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện được ban hành nhằm mục tiêu khuyến khích, định hướng và thúc đẩy các bệnh viện cả công lập và ngoài công lập tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng nhằm cung cấp dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả. Mục đích cao nhất đem lại sự hài lòng cho người bệnh, người dân và nhân viên y tế, đồng thời phù hợp với bối cảnh kinh tế – xã hội của đất nước.
Theo số liệu của Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế, việc triển khai áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện đã được thực hiện rộng khắp trên phạm vi cả nước. Kết quả đánh giá bước đầu cho thấy, các bệnh viện tuyến TW có điểm mạnh về nhân lực y tế, chất lượng hoạt động chuyên môn nhưng các bệnh viện ngoài công lập lại nhỉnh hơn về phần hướng về người bệnh. Đa số các bệnh viện tuyến TW đều đánh giá tương đối chính xác thực trạng chất lượng bệnh viện với chênh lệch trung bình 0,23 điểm.

Cao – nhưng quyết tâm sẽ làm được
Qua một thời gian thực hiện Bộ tiêu chí để các bệnh viện tự đánh giá và xếp hạng, báo cáo gửi về Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế cho thấy, hầu hết các bệnh viện đều đánh giá Bộ tiêu chí được xây dựng công phu, kỹ lưỡng, có thang bậc rõ ràng để các bệnh viện “soi” lại mình, biết bệnh viện đang ở đâu? Cần cải tiến những gì? TS. Lưu Thị Liên – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Bộ tiêu chí phù hợp với hoạt động y tế hiện nay đồng thời có tầm nhìn để các bệnh viện phấn đấu hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, từng bước đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.
BS. Nguyễn Hùng Vỹ – Phó Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang đánh giá, Bộ tiêu chí đã cung cấp một công cụ đo lường rõ ràng, minh bạch, cần thiết để nhà quản lý có thể định lượng được chất lượng bệnh viện. Sự phân chia các mức độ của từng tiêu chí đã cụ thể hoá và lượng hoá cho việc đánh giá, đồng thời xác định được các thứ tự ưu tiên cần giải quyết.
Cùng quan điểm, BS. Phạm Viết Thái – Trưởng phòng Quản lý chất lượng BVĐK tỉnh Ninh Thuận cho rằng, từ khi áp dụng Bộ tiêu chí mới này, BVĐK tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Việc áp dụng Bộ tiêu chí được sự ủng hộ và vào cuộc của UBND tỉnh, lãnh đạo ngành y tế và cán bộ công chức của bệnh viện đồng lòng thực hiện. Có những việc làm được ngay như thực hiện quy tắc ứng xử đúng mực với đồng nghiệp, ân cần chu đáo với người bệnh; thăm khám tỉ mỉ và định bệnh chính xác; xây dựng văn hoá an toàn người bệnh, quan tâm khắc phục lỗi hệ thống và không đổ lỗi cá nhân…
Hiện nay, ở các nước tiên tiến đã có một số bộ tiêu chuẩn chất lượng do các tổ chức quốc tế, quốc gia khác nhau xây dựng. Chưa có bộ tiêu chuẩn chất lượng nào phù hợp với tất cả các quốc gia. Nước ta đã có công cụ kiểm tra bệnh viện hàng năm hoặc kiểm tra đột xuất, tuy nhiên, chúng ta chưa có bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Thực tế, nhiều bệnh viện có nhu cầu và nỗ lực cải tiến chất lượng, tuy nhiên lại gặp khó khăn do thiếu cơ sở để bắt đầu hình thành chất lượng…Chính vì vậy, Bộ Y tế xác định cần xây dựng Bộ tiêu chí chất lượng để định hướng và thúc đẩy các hoạt động cải tiến chất lượng của các bệnh viện cho phù hợp với xu hướng chung của thế giới và tại Việt Nam. Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện được ban hành kèm theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế đã đáp ứng nhu cầu cải tiến và nâng cao chất lượng của mỗi bệnh viện.
Thanh Huyền (SK & ĐS) - kcb.vn

Các đối tác của ATEM

  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem