Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Online 48
Visitor 1 0 7 9 2 2

Thông báo về khóa học

Trung tâm ATEM thông báo đến các bạn học viên 02 lớp Vận tải và giao nhận hàng hóa XNK

 THÔNG BÁO:
Trung tâm ATEM thông báo đến các bạn học viên 02 lớp Vận tải và giao nhận hàng hóa XNK
1. Chương trình học đã kết thúc vào thứ 2 (10/11) và thứ 3 (11/11).
2. Lịch thi sẽ do Trường tổ chức thi vi vậy Lịch thi chính thức sẽ thông báo cho các bạn sau
3. Hình thức thi cuối kỳ là trắc nghiệm & tự luận, ĐỀ MỞ, 60 phút.
4. Điểm 10% là điểm điểm danh bất kỳ, riêng lớp thứ 2 - 4 chưa điểm danh. Vì vậy sẽ trung tâm sẽ lấy 1 trong những buổi điểm danh trước đó để làm điểm 10%. Điểm 20% chính là điểm do giảng viên ra đề và làm bài thu hoạch sau khi học viên kết thúc buổi kiến tập tại cảng.
5. Danh sách các bạn đăng ký đơn vị thực tập đã được duyệt và sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch thực tập của trường. Vì vậy sẽ thông báo sớm công ty thực tập cho các bạn trước khi trường công bố kế hoạch thực tập.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ phòng B003 để được hỗ trợ.
CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT VÀ THI TỐT. 
Thân,

Các đối tác của ATEM

  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem