Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Online 19
Visitor 1 0 7 9 2 2

Thông báo về khóa học

Lớp nghiệp vụ vận tải và giao nhận hàng hóa

Trung tâm ATEM thông báo
- Thứ 2 & 3 (27-28/11), Lớp nghiệp vụ vận tải và giao nhận hàng hóa vẫn học bình thường tại phòng B115 & B116
- Kể từ thứ 4 - 5 (29-30/11) trở về sau học tại phòng thực hành A510.
- Điểm 10% sẽ lấy điểm chuyên cần trong quá trình học vì vậy sẽ điểm danh bất kỳ lúc nào để lấy điểm (Không báo trước), Trung tâm rất mong các bạn đi học đầy đủ để tập trung vào phần thực hành và có điểm 10%.
Chúc các bạn học tập tốt nhé.

Các đối tác của ATEM

  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem