Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Online 64
Visitor 1 0 7 9 2 2

Thông báo về khóa học

"Nghiệp vụ vận tải và giao nhận hàng hóa XNK" nghỉ học từ ngày 6 - 9/10 cho cả 2 lớp thứ 2 - 4 & 3

THÔNG BÁO:
Nhằm tạo điều kiện cho các bạn học viên lớp "Nghiệp vụ vận tải và giao nhận hàng hóa XNK" có thời gian chuẩn bị tốt cho thi giữa học kỳ sắp tới,
Trung tâm ATEM thông báo lớp ""Nghiệp vụ vận tải và giao nhận hàng hóa XNK" nghỉ học từ ngày 6 - 9/10 cho cả 2 lớp thứ 2 - 4 & 3 -5.
Tuần sau, Thứ 2, ngày 13/10, các bạn học lại bình thường.
Thân!

Các đối tác của ATEM

  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem