Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Online 66
Visitor 1 0 7 9 2 2

Thông báo về khóa học

Thông báo thời gian học và phòng học lớp "Nghiệp vụ vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu"

 THÔNG BÁO:
Trung tâm ATEM thông báo những bạn đăng ký khóa học "Nghiệp vụ vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu" , Thời gian học và phòng học như sau:
- Lớp thứ 2 - 4 khai giảng ngày 15/9/2014
- Lớp thứ 3 - 5 khai giảng ngày 16/9/2014
+ Thứ 2,3,5 học tại phòng B117
+ Thứ 4 học tại phòng B201
Các nhớ đem biên lai đóng học phí để kiểm tra nhé.
Các bạn không liên quan vui lòng bỏ qua thông báo này.
Cảm ơn nhóm.
Thân!

Các đối tác của ATEM

  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem