Liên kết

Học viên

Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Online 17
Visitor 1 0 7 9 2 2

Tầm Nhìn - Sứ Mạng

SỨ MỆNH
"ATEM CARENET mong muốn tiếp tục tinh thần của Cố GS Ngô Gia Hy để góp phần phát triển ngành quản lý bệnh viện, có sự điều chỉnh cho phù hợp với thời đại, bằng cách tiếp cận các hoạt động toàn diện từ góc độ của doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe cho khách hàng và cộng đồng”.
ATEM CARENET với sứ mệnh “Đồng hành cùng cộng đồng y dược để tìm ra con đường ngắn nhất để thành công: thành tựu của cơ sở y tế trong sự an lành của cộng đồng"
TẦM NHÌN
Atem Carenet trở thành một tổ chức tư vấn, đào tạo, nghiên cứu và hỗ trợ giải pháp hàng đầu về quản trị tổ chức, doanh nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực y dược, đặc biệt trong lĩnh vực y dược tư nhân tại Việt Nam và mở rộng ra một số nước trong khu vực.

Các đối tác của ATEM