Liên kết

Học viên

Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Online 30
Visitor 1 0 7 9 2 2

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU ATEM CARENET
Atem Carenet trực thuộc Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Quản Lý và Công Nghệ Ứng Dụng (ATEM) của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Atem Carenet là đơn vị tư vấn, đào tạo và nghiên cứu quản trị chuyên sâu trong lĩnh vực y dược tư nhân..
SỨ MỆNH
Atem Carenet đồng hành cùng cộng đồng y dược, để nâng cao kỹ năng, trình độ quản lý, cung cấp những kiến thức, công cụ để xây dựng chiến lược và cách thức triển khai chiến lược một cách hiệu quả, giúp các thành viên tìm ra con đường ngắn nhất để thành công và phát triển bền vững.
TẦM NHÌN
Atem Carenet trở thành một tổ chức tư vấn, đào tạo, nghiên cứu và hỗ trợ giải pháp hàng đầu về quản trị tổ chức, doanh nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực y dược, đặc biệt trong lĩnh vực y dược tư nhân tại Việt Nam và mở rộng ra một số nước trong khu vực.
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Atem CareNet tư vấn và đào tạo thực tiển chuyên sâu về quản trị chiến lược, quản trị chất lượng, quản trị tài chính kế toán, sales & marketing, cán bộ quản lý và đào tạo lãnh đạo cao cấp, nghiên cứu hành vi khách hàng và nghiên cứu thị trường trong lĩnh vực y dược tư nhân.
ĐỘI NGŨ
Đội ngũ của Atem Carenet là các chuyên gia có trình độ học thuật, có nhiều kinh nghiệm thực tiển và hiểu biết sâu sắc trên hai phương : quản trị kinh doanh và hoạt động đặc thù của ngành y dược.
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
1.   Các tổ chức, công ty: phòng khám, bệnh viện, công ty dược, trang thiết bị y tế, tổ chức đầu tư
2.   Cá nhân: bác sĩ, dược sĩ, các nhà đầu tư cá nhân, sinh viên quản trị bệnh viện, sinh viên y dược, sinh viên các ngành kinh tế, kỹ thuật có liên quan.
3.   Đối tác của Atem Carenet là các tập đoàn y dược, trang thiết bị y tế, các nhà cung ứng nguồn nhân lực y dược, các ngân hàng, công ty phần mềm, công ty bất động sản, các trường đại học, trung cấp y dược.
PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG
Atem CareNet quan sát và nghiên cứu thực tiển để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng đúng nhu cầu của cộng đồng, đồng thời cập nhật cách thức quản lý hiện đại, điều chỉnh phù hợp với thực tế tại Việt Nam, nhằm mang lại lợi ích tối ưu và lâu dài cho các tổ chức, doanh nghiệp trong cộng đồng y dược.
Atem Carenet mong muốn và thực hiện những gì tốt nhất để mang lại sự An Lành và Thành Tựu cho khách hàng và đối tác trong cộng đồng y dược Việt Nam và mở rộng sang các nước trong khu vực.
TS Phùng Minh Tuấn, Giám đốc ATEM

Các đối tác của ATEM